St. Heddinge Kirke

Sigerslev er en del af St. Heddinge sogn og Tryggevælde Provsti.

Sankt Katharina Kirke i St. Heddinge er med sit karakteristiske ottekantede skib – oktogonen – blandt vores mest særprægede kirkebygninger fra middelalderen.

Efter en indskrift på en af kirkens klokker har kirken formentlig været indviet til Sankt Katarina af Alexandria, en af middelalderens mest folkekære helgeninder.

/

Se kirkens hjemmeside:

https://www.storeheddingekirke.dk