Kløversti

Det har været på tale, at der skulle føres en Kløversti igennem Sigerslev mose.

Bestyrelsen kom på arbejde i den forbindelse, da flere borgere i Sigerslev og bestyrelsen gav udtryk for stor utilfredshed over denne beslutning bl.a. pga. privatlivets fred. Flere har “åbne” haver, der har direkte forbindelse til stierne omkring Sigerslev mose, og da en Kløversti også ville give anledning til bl.a. cykelsport(mountainbike), motionsløb m.v.

Først henvendte Bestyrelsen sig til Moselauget, da Moselauget egentligt burde gå forrest, men her var der absolut ingen hjælp at hente (der var jo taget en beslutning), derefter tog Bestyrelsen kontakt til kommunen, som velvilligt lyttede til Borgernes bekymring. Kommunen var så samarbejdsvenlige at de tog klagerne til efterretning og behandlede sagen seriøst.

Bestyrelsen blev kontaktet af kommunen, og i fællesskab fandt vi en løsning på ruten, som Kløverstien skulle følge. Ruten igennem Sigerslev bliver fra Store Heddinge ad Sigerslevvej, Byenden, Sørensvej og så tilbage ad Trommeslagervej mod Store Heddinge.

På vejen vil der være “rastepladser” Sigerslev Gadekær og Vandværkets gadekær, her bliver der opsat plancher, der fortæller lidt om Sigerslev By, natur- og dyre liv omkring mosen.

Vi i Bestyrelsen og de borgere vi har talt med, er rigtig glade for den løsning, der nu er fundet på Kløverstien, en meget STOR tak for samarbejdet med Kommunen.

Kommunen oplyste samtidig, at hvis Sigerslev Borgere i fremtiden skulle have utilfredshed eller klage over en beslutning, som Moselauget måtte have truffet, så skulle vi ikke holde os tilbage, hvis Moselauget ikke ville i dialog, men komme til Kommunen, da de er øverste myndighed.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Sigerslev Borger- og Grundejerforening

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *